AVÍS LEGAL DE VILAFRANCADELPENEDES.COM (agost de 2007)

Propietat del portal
El portal d’internet Vilafrancadelpenedes.com, amb els corresponents logotips i senyals gràfics d’identitat, el domini, la plataforma tecnològica i l’arquitectura de la informació són propietat de l’empresa Titani Web & Data, SL, C.I.F. B-62986195, Rambla Sant Francesc 21 3D de Vilafranca del Penedès, 08720 (Barcelona-Espanya).


Ús de la web

L’usuari es compromet a fer un ús dels continguts del portal Vilafrancadelpenedes.com i de les seves eines de publicació sota criteris de bona fe, sense contravenir l’ordre públic, respectant la legislació vigent i evitant vulnerar els drets de tercers. Especialment queda prohibit l'ús de la web amb finalitats de propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions racistes, xenòfobes, o discriminatòries envers el pensament, el sexe, la condició social, la religió i, en general, contràries als drets humans. Igualment, es prohibeix qualsevol alteració de la web que n’afecti el normal funcionament, de manera directa o indirecta.
La funció principal del portal Vilafrancadelpenedes.com és posar en contacte diferents persones, col•lectius, empreses, associacions o altres entitats, buscant l’afinitat d’interessos i necessitats. La manera de fer-ho és a través d’anuncis, en una classificació temàtica (per categories i subcategories) i una classificació geogràfica (per poblacions). Qualsevol usuari tindrà la facultat de llegir i publicar anuncis lliurement, sempre respectant les condicions d’aquest avís legal. Queda totalment prohibit un ús abusiu del portal Vilafrancadelpenedes.com. La determinació d’aquesta situació queda sota el criteri únic de Titani Web & Data, SL.
Titani Web & Data, SL no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que els usuaris publiquin directa o indirectament a través d’aquesta web ni de qualsevol web externa enllaçada des d’aquesta mitjançant hipervincles.
Titani Web & Data, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions de la informació continguda en aquesta web, sense que això dongui dret a cap reclamació o indemnització ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
Titani Web & Data, SL no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivarse de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament d’aquesta web. En qualsevol cas, Titani Web & Data SL portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.
Titani Web & Data, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se del coneixement que puguin obtenir terceres persones de les dades dels usuaris ni de l’ús que en facin.
Igualment, Titani Web & Data, SL no es fa responsable dels serveis, bens o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés a aquesta web.
Titani Web & Data SL no es fa responsable de possibles danys causats a l’ordinador de l’usuari o pèrdua d’informació com a resultat d’accedir i utilitzar aquesta web. Actualment, Titani Web & Data, SL no té coneixement de defectes informàtics, virus o rutina de software perjudicial pels usuaris i pel funcionament del propi portal. En el moment en què Titani Web & Data, SL tingui coneixement d’algun element perjudicial, procedirà a la seva eliminació amb la major celeritat possible.


Protecció de dades

El portal Vilafrancadelpenedes.com pot contenir dades de caràcter personal, publicades voluntàriament pels propis usuaris, com per exemple noms, adreces de correu electrònic, telèfons... Titani Web & Data, SL no assumeix cap responsabilitat sobre la protecció de les esmentades dades, ni tampoc sobre la seva veracitat i exactitud. Titani Web & Data, SL no emmagatzemarà les dades ni en farà cap ús comercial en benefici propi. Únicament usarà de manera anònima l’adreça de correu electrònic de l’autor de cada anunci, amb la finalitat exclusiva de permetre la gestió de l’anunci a qui legítimament l’ha publicat. L’usuari accepta que Vilafrancadelpenedes.com és una plataforma de publicació i consulta d’anuncis, i que l’autor de cada anunci és responsable de les dades que introdueixi, sota la seva responsabilitat i risc.


Gestió dels continguts

L’usuari autor de cada anunci, a través d’un missatge de correu electrònic enviat per Titani Web & Data, SL i generat automàticament, disposarà dels enllaços que li permetran activar la publicació de l’anunci, modificar-ne el contingut o esborrar-lo en qualsevol moment. L’autor serà responsable de l’ús que es faci d’aquests enllaços. Igualment, l’autor és el responsable únic i últim dels continguts que publiqui en el seu anunci. L’autor només pot publicar continguts sobre els quals tingui tots els drets legals per a fer-los públics. L’autor de cada anunci assumeix tots els danys i perjudicis que aquests continguts puguin causar.
El paper de Titani Web & Data, SL no va més enllà de facilitar la publicació i consulta d’anuncis, i de vetllar per un funcionament òptim de la plataforma web, tant a nivell tècnic com de continguts. És amb aquesta intenció que s’estableixen certs límits envers els anuncis, com són la llargària dels camps, el número d’imatges i el seu tamany, la duració dels anuncis o altres condicions similars.
Titani Web & Data, SL es reserva el dret de modificar o esborrar qualsevol anunci, unilateralment i sense avisar l’autor. L’objectiu d’aquesta mesura és preservar la qualitat dels anuncis, la seva correcció formal, la seva utilitat general i l’encaix en la legislació vigent, tal com s’indica en l’apartat Ús de la web. També es restringiran específicament els anuncis de publicitat massiva (altrament anomenats “spam”), que alteren el bon ús de la web. L’autor de cada anunci es compromet amb la veracitat i bona fe de les dades publicades. Titani Web & Data, SL no es responsabilitza de la publicació d’anuncis falsejats, encara que procedirà a la seva eliminació immediata si en té coneixement. El portal Vilafrancadelpenedes.com demana l’ajuda dels usuaris per a detectar qualsevol mal ús en els anuncis. Per a aquesta fi, la web disposa de l’opció “Informar d’un abús” a cadascun dels anuncis. Titani Web & Data, SL agraeix la col•laboració als usuaris que avisin d’aquest fet, alhora que en demana un ús mesurat.
Titani Web & Data, SL no es fa responsable de la informació continguda per pàgines web enllaçades amb el portal Vilafrancadelpenedes.com, en cap dels dos sentits (del portal cap a altres webs i d’altres webs cap al portal), amb independència de qui hagi editat l’enllaç. En qualsevol cas, Titani Web & Data, SL estarà atent al tipus d’enllaços que els autors publiquin al portal.
Quan l’autor d’un anunci introdueix qualsevol contingut a Vilafrancadelpenedes.com, està concedint a Titani Web & Data, SL un dret no exclusiu, mundial, perpetu, irrevocable, gratuït, subllicenciable i cedible per a l'explotació sobre aquest contingut. Això inclou la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació d’aquest contingut en qualsevol suport i sota qualsevol modalitat d'explotació. La concessió d’aquests drets és necessària perquè Titani Web & Data, SL pugui allotjar aquest contingut.Anuncis de pagament

Titani Web & Data, SL, com a empresa propietària legítima del portal Vilafrancadelpenedes.com, podrà explotar-lo comercialment. La consulta d’anuncis sempre s’oferirà gratuïtament. En quant a la publicació d’anuncis, també es garanteix que hi hagi sempre una opció gratuïta. Així mateix, Titani Web & Data, SL podrà oferir modalitats de publicació d’anuncis de pagament, que milloraran la visibilitat i/o duració dels anuncis.
Determinació de responsabilitats
Titani Web & Data, SL queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús que es faci del portal Vilafrancadelpenedes.com. Aquesta empresa no afrontarà els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats per un ús incorrecte o malintencionat del portal.
Titani Web & Data, SL tampoc es fa responsable davant dels usuaris del portal dels errors de seguretat informàtica que es puguin produir per utilitzar ordinadors infectats amb virus, ni de les conseqüències d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, ni de retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies d’accés a internet. De la mateixa manera, Titani Web & Data, SL tampoc assegura un accés continuat i ininterromput a la web, encara que treballarà per a oferir la màxima qualitat del servei.
En general, tots els drets que no s'hagin concedit expressament als usuaris, s’entenen reservats a favor de Titani Web & Data, SL.

Aquest avís legal és vinculant, i podrà ser modificat per Titani Web & Data, SL en qualsevol moment, sempre amb finalitats lícites. És responsabilitat de l’usuari mantenir-se informat de les condicions vigents.

© Titani Web & Data, SL

Dades de contacte:
Rambla Sant Francesc 21, 3 D
08720 Vilafranca del Penedès
(Barcelona – Espanya)
Telèfon 93 818 16 49

info@titani.com
http://www.titani.com